Najczęściej Zadawane Pytania

Co to jest certyfikacja wyrobów?
Odnośnie do ISO/IEC Przewodnik 67 – Podstawy Certyfikacji Wyrobów, Certyfikacja Produktów jest określana jako ‘czynność, dzięki której trzecia strona daje pisemne zapewnienie, że produkt (włączając proces i usługę) spełnia określone wymagania’
 
Rodzaje Certyfikacji Produktów oferowanych przez SAI Global:

 • System 5 Certyfikacji jest w momencie, kiedy zgodność jest osiągana poprzez certyfikację “on-site” procesów produkcyjnych takich jak testy i próbki produktów. Bieżąca certyfikacja jest również wymagana i obejmuje audyty nadzorcze, które zapewniają utrzymanie odpowiednich procesów produkcyjnych, na przykład systemy certyfikacji StandardsMark i WaterMark Poziom1.

•  System 2/ 3 Certyfikacji jest kiedy zgodność z danym standardem jest potwierdzona poprzez testy próbek produktu razem z przeglądem/kontrolą produktu finalnego na danym rynku lub na hali produkcyjnej, na przykład certyfikacja systemu Bezpieczeństwa Gazowego.

•  System 1 Certyfikacji jest powszechnie określane jako ‘certyfikacja typu test , w którym próbki produktów są wysyłane do uznanego laboratorium badawczego, w celu zbadania pod kątem wymagań danego standardu, na przykład System WaterMark oraz Testy.