ISO 9001:2008

Organizacje, które wdrożą efektywnie system zarządzania biznesowego tworzą poczucie pewności i zaufania wśród zainteresowanych stron w procesie ich działania i wiarygodności ich produktów i usług:, podczas gdy w tym samym czasie korzyścią jest uzyskanie lepszego system zarządzania ryzykiem. Dodatkowo, efektywny system zarządzania biznesowego służy do stworzenia podstawy dla ciągłego doskonalenia prowadzącego do wzrostu satysfakcji klienta i ostatecznie do sukcesu organizacji.

ISO 9001 jest międzynarodowym standardem jakości opracowanym przez międzynarodową organizację standaryzacji (ISO), światową federację państwowych ciał standaryzacyjnych reprezentujących około 130 państw. SAI Global wydało ponad 50, 000 certyfikatów i jest jednym z wiodących rejestratorów systemów zarządzania, szczycimy się zespołem jednych z najbardziej wykształconych i doświadczonych audytorów gdziekolwiek jesteśmy, wielu spośród nich jest zaangażowanych w rozwój i ewolucje rodziny standardów ISO 9000.

O standardzie:
ISO 9001 może zostać przyznany każdemu rodzajowi i rozmiarowi organizacji, od małego rodzinnego biznesu aż do światowych największych korporacji i instytucji rządowych. Zapewnia on ustrukturyzowany lecz elastyczny szkielet pracy dla systemu zarządzania biznesowego skoncentrowanego na kliencie, który wprowadzi doskonalenie sprawności biznesowej.

ISO 9001 bazuje na następujących 8 Zasadach Jakościowego Zarządzania, które są włączone do wymagań standardu, i mogą zostać stosowane, aby udoskonalić działalność organizacji.

1)       zorientowanie na klienta
2)       przywództwo 
3)       zaangażowanie ludzi 
4)       podejście procesowe 
5)       systemowe podejście do zarządzania 
6)       ciągłe doskonalenie
7)       rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
8)       wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami

Standard obejmuje wszystkie aspekty aktywności organizacji, włączając w to rozpoznawanie jej kluczowych procesów, definiowanie ról i odpowiedzialności, polityk i celów, wymagań w dokumentacji, ważność zrozumienia i spełniania wymagań klienta, komunikacja, wymagania zasobów, szkolenia, planowanie procesu i produktu, proces planowania, kupno, produkcja i serwis, monitoring i pomiar produktów i procesów, zadowolenie klienta, audyt wewnętrzny, przegląd kierownictwa i proces doskonalenia.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001

Wiele organizacji początkowo wprowadziło system ISO 9001 ponieważ musieli spełnić wymagania ich klientów, którzy tego żądali, albo ich konkurencja posiadała niniejszy system, powodując nacisk na jego zdobycie, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Z czasem wiele firm zdało sobie sprawę z tego, że poprawnie funkcjonujący system ISO 9001 daje im wiele istotnych i zauważalnych korzyści.

Dla zarządu, ważną korzyścią zawsze są lepsze osiągi finansowe. Wiele badań udowodniło, że firmy wdrażające system zarządzania jakością doświadczyły z czasem spadku kosztów poprzez poprawę efektywności procesów i wydajności. W dodatku, firmy dostrzegły tez wiele innych korzyści, wliczając w to większą satysfakcję pracowników i klientów wynikającą z lepiej zdefiniowanych i funkcjonujących procesów biznesowych.

Niektóre z bezpośrednich korzyści jakie osiągnęły firmy posługujące się certyfikatem ISO 9001:

·         Lepsze osiągi finansowe – badania wykazały bezsprzecznie ze firmy certyfikowane na zgodność z ISO 9001 lepiej działają na rynku;.

·         Zmotywowana kadra, znająca swoją rolę i wpływ ich pracy na jakość;

·         Udoskonalona jakość produktu i usług prowadząca do usatysfakcjonowanych klientów;

·         Sprawniejsze zarządzanie i funkcjonowanie procesów operacyjnych, skutkujące mniejszymi stratami (w czasie i surowcach), wzrostem produktywności, efektywności i minimalizacją kosztów.

Pośrednie korzyści są również ważne:

 

·         Lepsza reputacja;

·         Powtarzalność biznesu;

·         Możliwość globalnego konkurowania, zarówno w obszarze jakości i ceny;

·         Dostęp do nowych rynków zbytu;

·         Lepsze relacje klient-dostawca;

·         Lepsze morale pracowników;

·         Lepsza kontrola zarządzania.


Podejście reprezentowane przez SAI Global

Z SAI Global dobrowolnie związało się ponad 24, 000 firm na całym świecie.  Współpraca z SAI Global w obszarze potrzeb klienta zapewnia i utwierdza klienta, iż kooperuje z liderem w danych gałęziach przemysłu.

Posiadamy doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów z szeroką znajomością praktyk zarządzania biznesem w wielu sektorach przemysłu. Audytorzy są szkoleni z poprawnej interpretacji wymagań standardu, którego celem jest przekazanie wartości dodanej podczas audytu w organizacji oraz przeprowadzenie klienta w sposób efektywny i bezstresowy przez proces rejestracji.

Nasi Audytorzy rozumieją, że funkcjonowanie systemów może być różne w małej, średniej i dużej organizacji i są odpowiednio wyszkoleni, aby ocenić Państwa system w taki sposób, który jest odpowiedni dla prowadzonego biznesu.

Jesteśmy globalną organizacja ze strategicznymi biurami umiejscowionymi na całym świecie i posiadającą audytorów, których doświadczenie obejmuje każdy sektor przemysłu. Żadna inna firma nie jest lepiej wyposażona, aby pomóc Państwu udoskonalić sprawność biznesowa swojej organizacji i pomóc w wyszkoleniu się w dążeniu do doskonałości biznesowej.

Wszechstronne Szkolenia

SAI Global to więcej niż tylko źródło rejestracji systemów zarządzania. Oferujemy pełne portfolio wszechstronnych programów szkoleniowych, aby wesprzeć rozumienie, wdrożenie i certyfikację opartą na ISO 9001 systemów zarządzania jakością. Kursy szkoleniowe SAI Global są oferowane jako kursy publiczne jak i szkolenia zamknięte na miejscu u klienta lub we wskazanym miejscu.

 

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o naszych szkoleniach z zakresu systemu zarządzania jakością.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym jak twoja firma może zyskać na naszych systemowych rozwiązaniach dotyczących zarządzania jakością.

 

   

Telefon: +48 22 828 88 84

Studiu Przypdków

 

Przeczytaj studium przypadków SAI Global odnośnie wdrożenia ISO 9001 (Angielski)

Dowiedź się jak wdrożenie ISO 9001wpływa na doskonalenie biznesu