Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

ISO 9001

Organizace, které zavádějí efektivní systém řízení jakosti, vytvářejí důvěru mezi svými zaměstnanci i zákazníky s ohledem na schopnost jejich procesů a spolehlivost jejich výrobků či služeb; zatímco současně získává výhody z vylepšení managementu rizik. Navíc efektivní zavedení systému řízení jakosti vytváří základ pro stále vylepšování vedoucí ke zvyšování spokojenosti zákazníků a nakonec i úspěch celé organizace.

ISO 9001 je mezinárodní norma kvality vytvořená Mezinárodní organizací pro Normalizaci (ISO), a celosvětovou federací Národních normalizačních orgánů reprezentující více než 130 zemí.

SAI Global vydal více než 50.000 certifikátů a je jedním z vedoucích orgánů certifikující systémy řízení jakosti, pyšní se týmem nejzkušenějších a vzdělaných auditorů v celé své síti, z nichž mnozí jsou stálou součástí týmu rozvoje a vyvíjení rodiny norem ISO 9000.

Něco o normě
ISO 9001 může být aplikována v jakémkoliv typu i velikosti organizace, od malých rodinných společnosti až k velkým mezinárodním a vládním institucím. Zajišťuje uspořádaný a přitom přizpůsobitelný základ pro řízení systému kvality zaměřený na zákazníka, který vede k neustálému zlepšování výkonu.

ISO 9001 je založena na následujících osmi zásadách řízení kvality, které jsou součástí požadavků normy a mohou zlepšovat výkonnost společností.

• Orientace na zákazníka
• Vedení
• Zapojení lidí
• Procesní přístup
• Systematický přístup k řízení
• Stálý rozvoj
• Reálný přístup k rozhodnutím
• Vzájemně výhodné vztahy mezi dodavateli

Norma zahrnuje všechny aspekty činností v organizaci včetně identifikace klíčových procesů, určení rolí a zodpovědností, postupů a cílů, požadavků na dokumentaci, důležitost porozumění a vyhovění požadavkům zákazníka, školení, produktové a procesní plánování, komunikaci, potřeby a plánování zdrojů, vytváření procesů, nákup, výrobu a servis, kontrolu a měření výrobků i procesů, zákaznické spokojenosti, interní audity, přezkoumávání vedením a zlepšování procesů.

Výhody zavedení systému řízení kvality podle ISO 9001
Mnoho organizací zpočátku zavedlo systém řízení kvaliti dle ISO 9001 pro to, že to bylo nezbytné. Jednak že to požadovali jejich zákazníky, jednak i z důvodů, že konkurence již měla systém zavedený a bylo třeba udělat totéž k zachování konkurenceschopnosti. Jak šel čas, mnoho společností rychle zjistilo, že pokud správně zavedou systém řízení kvality, ISO 9001 jim přinese podstatné a viditelné výhody.
Pro vedení je takovou výhodou například zlepšený finanční výkon. Mnoho studií prokázalo, že společnosti, které i zavedly systém řízení jakosti, získalo úspory na nákladech díky zlepšené efektivnosti procesů a účinnosti. Navíc se u těchto firem projevily další výhody implementace systému jako zvýšená spokojenost zákazníků i zaměstnanců vyplývající z lépe definovaných a správně zavedených obchodních procesů.

Některé z výhod dosažených ve firmách se zavedeným systémem kvality dle ISO 9001:
• Zlepšená finanční výkonnost – studie neustále potvrzují, že certifikované firmy překonávají firmy, které nemají zavedený systém managementu jakosti
• Motivovaní zaměstnanci, kteří rozumí svým úkolům a vlivu jejich práce na celkovou kvalitu
• Zvýšená kvalita výrobků a služeb vedoucí i ke spokojenějšímu zákazníkovi
• Vylepšení řídících i provozních procesů vedoucí ke snižování ztrát (časových i materiálových), zvýšená produktivita práce, efektivita a úspora nákladů
Druhotné výhody, kterou jsou rovněž důležité: :
• Zvýšená prestiž
• Opakující se obchody
• Schopnost efektivněji konkurovat na globálním trhu, kvalitou i cenou
• Přístup na nové trhy
• Zlepšení dodavatelsko odběratelských vztahů
• Zlepšená morálka zaměstnanců
• Zlepšení kontroly vedením

Přístup SAI Global
SAI Global má ve svém seznamu více než 24.000 certifikovaných společností po celém světě. Pokud je SAI Global Vaším certifikačním partnerem, buďte si jistí, že pracujete se špičkou v tomto odvětví.
Máme velmi zkušené a chápavé auditory, kteří rozumí řízení a obchodu v širokém spektru průmyslových oborů. Jsou školeni jak správně vysvětlovat požadavky standardu, vnést přidanou hodnotu do Vaší společnosti a vést Vás hladce a efektivně celým certifikačním procesem.
Naši auditoři rozumí tomu, že zavádění systému podle normy ISO 9001 je rozdílné v malé, střední a velké organizaci, a jsou školeni, aby k zavádění systému přistupovali tak, aby co nejvíc vyhovoval Vašim požadavkům.
Se strategicky rozmístěnou sítí svých poboček po celém světě a auditory, kteří pokrývají všechny průmyslové obory, budete těžko hledat lepšího certifikačního partnera, aby Vám pomohl vylepšit procesy ve Vaší organizaci a pomoci Vám dosáhnout výhod obchodní dokonalosti.  

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com

QBase

Chcete znát minimální požadavky na řízení kvality?

Klikněte zde pro více informací o systému QBase, systému firmy SAI Global pro zajištění shody s požadavky na řízení jakosti

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Přečtěte si případovou studii zavádění ISO 9001

Zjistěte, jaký pozitivní vliv mělo zavedení systému ISO 9001 ve firmě DCI