System Zarządzania Jakością

Inspirujące zaufanie klientów i pracowników, przełamywanie barier między działami i osiągniecie określonych celów biznesowych – wszystkie te cele można osiągnąć poprzez wdrożenie dynamicznego i solidnego systemu zarządzania jakością.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wedługISO 9001 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem, zaakceptowanym i przyjętym przez wiele gałęzi przemysłu, począwszy od produkcji, aż po usługi. Niektóre z korzyści obejmują pomoc dla organizacji w celu uzyskania spójnych procesów biznesowych poprzez wzrost wydajności i minimalizację ponoszonych kosztów.

Około 1 milion organizacji na całym świecie posiada certyfikat systemu ISO 9001
‘Five Tick’ StandardsMark™ jest licencją i znakiem jakości dla firm, które spełniają rygorystyczne wymagania stawiane przez System Zarządzania Jakością ISO 9001. Jest to sprawdzony i natychmiastowy sposób potwierdzenia dla konsumentów, że firma jest zaangażowana w realizację i utrzymanie światowych standardów jakości, ciągłe doskonalenie i zadowolenie klienta.

   

Telefon: +48 22 828 8884

Studiu Przypdków

 

Przeczytaj studium przypadków SAI Global odnośnie wdrożenia ISO 9001(Angielski)

Dowiedź się jak wdrożenie ISO 9001wpływa na doskonalenie biznesu