Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

Systém managementu kvality

Povzbuzující důvěry zákazníků a zaměstnanců, prolamujúci bariéry mezi odděleními a dosahující definováné obchodní cíle - všechny tyto cíle jsou dosažitelné prostřednictvím zavádění dynamického a robustního systému managementu kvality.
Systémy managementu kvality certifikovanány podle ISO 9001, světově nejvíce uznávanou obchodně manažerskou normou, byly přijaty napříč všech typů průmyslu, od výrobních organizací k organizacím profesionálních služeb. Některé přínosy zahrnují pomoc organizaci k dosažení důsledných obchodních procesú a jejich měřitelného řízení a úsporu nákladů výkonu.

Přibližně 1 milion organizací po celém světě jsou certifikovány podle ISO 9001.

Jak Vaše podnikání dosahuje 'Pět charakteristik' certifikované značky?

Certifikovaná značka je značka kvality licencována společnostem, které dosáhli přísné požadavky normy ISO 9001 Management kvality. Je to ověřený a okamžitý způsob pro spotřebitelé uznat, že vaše společnost dosahuje a udržeje světové standardy kvality, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků.

Najděte systém managementu kvality pro vaše podnikání:
ISO 9001
QBase (SAI Global Systém managementu kvality minimální shody)
  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com