Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

Systém řízení a certifikace bezpečnosti a zdraví při práci

Berete svou odpovědnost za bezpečnost a zdraví při práci seriózně, ale jak víte, že splňujete povinnosti a jak je prokazujete?

Řízení rizik bezpečnosti a zdraví při práci (BZP) je minimálním požadavkem na každém pracovišti. Efektivní systém řízení BZP může napomoci vytvořit pracoviště vyhovující dvěma základním prvkům legislativy BZP:

  • Zaměstnavatelé poskytují a udržují bezpečné pracovní prostředí s maximálním omezení rizika
  • Zaměstnanci přiměřeně dbají o zdraví a bezpečnost vlastní i jiných

OHSAS 18001 je světově nejvíce uznávanou normou pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci.

Sector Specific Scheme Requirements - OHSAS 18001

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com