OHSAS 18001 – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

OHSAS 18001 jest międzynarodowym systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Standard ten umożliwia firmom kontrolę zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym promowaniu dobrego samopoczucia pracowników i bezpiecznego środowiska pracy.
Skuteczne zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) jest wymaganiem minimalnym w każdym miejscu pracy. Najskuteczniejsze Systemy Zarządzania BHP to te, które spełniają warunki jednego z wielu dostępnych standardów oferując znacznie więcej niż tylko podstawowe zgodności. Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP demonstruje pracodawcy zgodność w wymaganiami prawnymi, a konkurencji i klientom zaangażowanie w lepsze praktyki zarządzania BHP.
Zarówno chroniąc pracowników przed szkodliwymi warunkami związanymi z wykonywaną pracą, jak i pracodawców przed możliwymi roszczeniami, efektywny System Zarządzania BHP może pomóc znacznie zmniejszyć poziom ryzyka,  wydatków ubezpieczeniowych i rehabilitacyjnych, pozycjonowanie danej organizacji jako pracodawcy z wyboru w wysoce konkurencyjnym rynku pracy. Ponadto certyfikacja przez niezależnego eksperta, takiego jak SAI Global potwierdza, że zaangażowanie miało miejsce i jest utrzymane.
 
Wszechstronne Szkolenia
SAI Global to wiecej niż tylko źródło rejestracji systemów zarządzania. Oferujemy pełny wachlarz kompleksowych programów szkoleniowych, aby wesprzeć odpowiednie rozumienie, wdrożenie i realizację audytów opartych na systemach zarządzania. Kursy szkoleniowe SAI Global są oferowane jako kursy publiczne jak i szkolenia zamknięte na miejscu u klienta lub we wskazanym miejscu.

Sector Specific Scheme Requirements - OHSAS 18001