System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji -SZBI

Organizacje stawiają czoło wielu wyzwaniom w dzisiejszym świecie „online”. Wzrost incydentów związanych z bezpieczeństwem sieci, niezadowolonych pracowników oraz proste przypadkowe błędne dostarczenie informacji może bardzo szybko zaszkodzić reputacji firmy, jej produktywności i finansowej stabilności.

W wyniku tego dodatkowe regulacje oraz bardziej regulaminowe wymagania są tworzone zmuszając firmy do wykonania i poważnego rozważenia kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem. Certyfikacja systemu zarządzania pomaga udowodnić, że Państwa system został podany niezależnej ocenie przez ekspertów i publicznie potwierdza Państwa zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa technologii informacyjnej IToraz zarządzania ICE (Technologiami Informacji i Komunikacji).

Międzynarodowe Standardy

Standardy takie jak ISO / IEC 27001 wraz z innymi ramowymi normami dotyczącymi systemów zarządzania, jak COBIT, ISO 9001, ITIL i ISO / IEC 20000, mogą pomóc organizacji w rozwoju odpowiednich systemów zarządzania. Może to również umożliwić Państwu przestrzeganie wymagań prawnych bez powtarzania wielokrotnie tych samych, istniejących regulacji

  ISO 27001- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

   

Telefon: +48 22 828 88 84