Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

ISMS - systém řízení bezpečnosti informací

Organizace čelí v dnešním světě mnoha "on-line“ výzvám. Nárůst bezpečnostních incidentů způsobených činnosti hackerů, nespokojenost zaměstnanců a nesprávné nakládání s informacemi může velmi rychle zničit reputaci, produktivitu a finanční stabilitu společnosti.

Důsledkem toho je nárůst regulace a zvýšení počtu legislativních požadavků, což nutí společnosti jasně akceptovat riziko zneužití informací a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a informačních systémů v organizaci. Certifikace Vašeho systému řízení dokazuje, že Váš systém je nezávisle ohodnocen odborníky a veřejně ukazuje Vaši angažovanost v bezpečnosti informačních systémů.

Mezinárodní normy & struktura
Normy jako ISO/IEC 27001 spolu s dalšími normami systémů řízení jako COBIT, ISO 9001, ITIL a ISO/IEC 20000, pomáhají organizacím v rozvoji příslušného systému řízení. Rovněž umožňují zajištění shody se nařízeními a legislativními požadavky, bez procesu "znovuvynalezení kola" nebo duplikace stávajících a účinných systému kontroly.

• ISO 27001, Management bezpečnosti informací

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com