Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

FSSC 22000

FSSC 22000, Food Safety System Certification standard (Systém certifikace bezpečnosti potravin) , je nejnovější schéma certifikace pro výrobce potravin.. Toto schéma vychází z normy pro bezpečnost potravin ISO 22000:2005 obohacené o Veřejně dostupné specifikace (Publicly Available Specification) PAS 220.

Co norma pokrývá?
Norma vnikla pro certifikaci systémů bezpečnosti potravin pro výrobce potravin zpracovávající živočišné produkty (nezahrnuje porážku), rostlinné produkty podléhající zkáze, výrobky s dlouhou trvanlivostí a ostatní potravinové doplňky jako aditiva, vitamíny a biokultury.

Pro koho je určena?
Zejména pro výrobce potravin již dodávajících či chystajících se dodávat svoje výrobky do maloobchodních řetězců či značkových potravinových prodejen.

Výrobci, kteří již jsou certifikování podle normy ISO 22000, budou auditováni jen proti dodatku Veřejně dostupné specifikace PAS 220 a tím splní všechny požadavky pro vydání certifikátu podle FSSC 22000.

Akceptace zákazníky
Výrobci potravin jsou pod nestálým tlakem, aby vyhověli různým požadavkům ze strany svých zákazníků. To může samozřejmě vést k násobení počtu potřebných auditů a samozřejmě zvýšení finanční náročnosti. Protože FSSC 22000 byla schválena Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI), umožňuje výrobcům vyhovět většině maloobchodníků a prodejců dosažením jednoho, mezinárodně uznávaného certifikačního schématu.

Kdo provádí audity?
Auditoři SAI Global, kteří jsou neustále a průběžně školeni a kvalifikování pro provádění auditů.

Kdo provádí certifikaci?
Tým zkušených certifikačních manažerů v rámci celé mezinárodní sítě SAI Global.


  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com

 

 

logo

Stáhněte si Standardní logo™

Můžete ho využít na svých propagačních materiálech