Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

IFS – Uluslarası Gıda Standardı

Uluslararası Gıda Standardı (IFS)

Geçmişe Bakış ve IFS Standardının 6. Sürümünün Tanıtımı
Tedarikçi denetimleri, uzun süredir perakendeci sistemlerinin ve prosedürlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. 2003 yılına kadar bağımsız Avrupa perakendecilerinin ve toptancılarının kalifiye Kalite Güvence Departmanları tarafından yürütülüyordu. Tüketicilerin gittikçe artan talepleri, perakendecilerin ve toptancıların gittikçe artan yükümlülükleri, gittikçe artan yasal gereklilikler ve küreselleşmiş ürün tedarik yapısı ile bir gıda güvenlik standardı geliştirmek kaçınılmaz hale geldi.

Standardın üçüncü sürümü Alman Perakende Federasyonu (HDE) tarafından geliştirildi ve standart 2003 yılında uygulamaya girdi. Ocak 2004 yılında ise bunun güncellenmiş hali olan dördüncü sürüm Fransız Perakende Federasyonu (FCD) ile iş birliği içinde tasarlandı ve yayınlandı. 2005/2006’da İtalyan Perakende Federasyonu da standarda ilgi göstermeye başladı. Sonuç olarak 2005'in sonunda IFS, standardın 5. sürümü için bir danışmanlık uygulaması başlattı ve bir proje planı yaptı. 5. sürüm Ağustos 2007'de yayınlandı ve 1 Ocak 2008'de uygulamaya girdi. Son olarak 2011'de 6. sürüme geçiş başladı ve 1 Temmuz 2012'de bu sürüm uygulanmaya başladı.

Uluslararası Gıda Standardının hedefleri:
• Tek tip değerlendirme sistemlerine sahip ortak bir standart oluşturmak.
• Akredite Sertifikasyon Organları ile çalışmak.
• Tüm tedarik zinciri boyunca uyumu ve şeffaflığı sağlamak.
• Hem tedarikçiler hem de perakendeciler açısından harcanan parayı ve zamanı azaltmak.

Standardın kapsamı nedir?
IFS, perakendeci ve toptancı markalı gıda ürünü tedarikçilerini / imalatçılarını denetlemek için bir standarttır. Gıda standardı, aşağıdaki faaliyetleri yürüten şirketler için tasarlanmıştır:

a)       gıda ürünlerini işleme
b)       gıda ürünlerini taşıma
c)       birincil ambalajlama

IFS Standardı Belgesi, 4 bölüme ayrılır:

Bölüm 1 Denetim Protokolü ( Denetim protokolü, IFS Gıda Denetimlerine tabi olan kurumlarda uygulanması gerekenleri tanımlar)

Bölüm 2 Gereklilikler (Şirketlerin denetleneceği konuları açıklar)

Bölüm 3 Akreditasyon Organları, Sertifikasyon Organları ve Denetçiler için Gereklilikler (Standardın tutarlı bir şekilde uygulanması için standart sahibinin Akreditasyon Organları ve Sertifikasyon Organlarının karşılamasını talep ettiği gereklilikleri belirtir)

Bölüm 4 Raporlama, AuditXpress Yazılımı ve IFS Portalı (Sertifikasyon Organlarının sahip olması gereken bilgileri verir)

Standardın Gereklilikler bölümü, toplam 251 maddeyi içerecek şekilde beş bölüme ayrılır.

Bölüm başlıkları aşağıdaki gibidir:

• Üst Yönetim Sorumluluğu
• Kalite Yönetim Sistemi
• Kaynak Yönetimi
• Üretim Süreci
• Ölçümler, Analizler, İyileştirmeler

Bir IFS Denetimine hazırlanan şirketler, Standardın Ek 5'inde bir kontrol listesi bulabilir. Bu kontrol listesi, harika bir araçtır ve iç denetim için veya ilk IFS Sürüm 5 denetiminize hazırlanırken fark analizi yapmak için kullanılabilir.

IFS Standardının 5. Sürümü, bu konuda yardımcı olması için 'üst yönetimin bir IFS temsilcisini aday göstermesini' gerektirir. SAI Global, şirketinizin IFS temsilcinize ve IFS sistemlerini korumaktan, iç denetimleri yapmaktan veya sertifikasyon ziyaretine gelen şirketlere yardımcı olmaktan sorumlu çalışanlarınıza özel atölye çalışması tarzında bir eğitim kursu tasarlamıştır. Kurs, standardı kullanma şansı ile uygulamalı alıştırmaları içerir.

Standardın avantajları nelerdir?

IFS Sertifikasyonu, kalite ve müşteri memnuniyetinde mükemmelin ve de pazarlarında rekabet avantajının peşinde koşan şirketlere bir dizi önemli avantaj sunabilir.

Satınalma Avantajları:

• Tedarikçilere ve ürünlere daha fazla güvenme
• Tedarikçi takibine daha az zaman ayırma 
• İş tekrarına veya teknik özellikleri karşılamayan ürün iadesine daha az zaman harcama
• Durum değerlendirmesi savunması
• Uzman tanıklık
• Aynı anda farklı denetimleri birleştirerek bağımsız denetim maliyetlerini düşürme

Üretim Avantajları:

• Standartlar ve prosedürler açısından yönetim ve personel arasında daha iyi iletişim
• Gıda yönetmelikleriyle uyumun takibi
• Kaynakların daha etkin kullanımı
• Müşteri denetimlerine duyulan ihtiyaçta azalma
• Durum değerlendirmesi savunması
• Uzman tanıklık
• Aynı anda farklı denetimleri birleştirerek toplam denetim süresini kısaltma
Pazarlama Avantajları
• Yüksek kalite ürünlerin tedarikçisi olarak iyileştirilmiş iş itibarı
• Bağımsız denetimde ısrarcı olan müşteriler ile ticaret yapabilme şansı
• En yüksek standartlara uyumu göstermek için IFS logo ve sertifikasının kullanımı

IFS denetiminiz, aşağıdaki avantajları sunacak şekilde bir BRC (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) Denetimi ile sorunsuz bir şekilde birleştirilebilir.

• SAI Global, birleşik bir kontrol listesi sunan tek bir denetim yoluyla maliyet açısından etkin bir hizmet sunar.
• Yönetimin, birden çok standart için tek bir denetim programlamasını ve dolayısıyla bağımsız denetimler yapılmasına kıyasla denetim süresinden tasarruf edilmesine olanak tanır.
• IFS/BRC Sertifika Ekibi ile koordineli bir şekilde sapmaları ve uyumsuzlukları ele alır.
• Sadece tek bir denetimle her standart için aynı anda farklı raporlar ve sertifikalar yayınlamayı mümkün kılar.

Standart kimler tarafından kabul edilir?
Standart; Alman HDE ve Fransız FCD'nin tüm üye şirketleri tarafından benimsenmeye devam etmektedir, aynı zamanda şimdi İtalya Perakende Federasyonu, ANCC ve ANCD'nin de desteğini de kazanmıştır.
 
Denetimleri kim yapar?
Küresel kapasitemiz sayesinde IFS denetimlerini; süreç teknolojileri, HACCP ve Kalite Yönetim sistemleri hakkında engin bir deneyime sahip son derece yetkin IFS Onaylı Denetçilerden oluşan bir ekip ile yürütebiliyoruz.

Tüm denetçiler IFS onaylıdır ve aşağıdaki onay süreçlerinden geçmiştir:

• IFS onaylı bir eğitmen tarafından verilen kurum içi eğitim kursuna katılmıştır
• Eğitimlerini, öğretimlerini, deneyimlerini, denetim deneyimlerini ve de teknik ürün kategorisi ve süreci bilgilerini detaylandıran IFS formatında bir CV hazırlamıştır
• IFS yazılı sınavını geçmiştir
• IFS sözlü sınavını geçmiştir
• IFS Sertifikasyon Ekibi ile eğitim oturumunu tamamlamıştır

Sertifikayı kim verir?
Sertifika kararları, SAI Global Sertifika Komitesi tarafından onaylanan Sertifika Ekibinin üyeleri tarafından verilir. Sertifika Ekibi üyeleri; imalat ve ürün teknolojileri, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), kalite yönetim sistemi (QMS) hakkında detaylı teknik bilgiye ve de standardın gereksinimleri ile standart sahiplerinin / paydaşların beklentileri konusunda belli bir uzmanlığa sahiptir.

Denetimin sonunda, müşterilere bir eylem planı belgesi verilir. Eylem planı aşağıdaki detayları içerir:

• IFS Gerekliliği Numarası
• IFS Gerekliliği (standarttan alıntı)
• Sapma / Uyumsuzluk Seviyesi (B, C, D, Büyük veya KO)
• Sapma / Uyumsuzluk Detayı

Müşteri daha sonra eylem planının aşağıdaki bölümlerini tamamlar ve onay için denetçiye verir:

• Atılacak düzeltici adım (şirket tarafından)
• Sorumlu / Tarih / Uygulama Durumu ( şirket tarafından)

Denetçi eylem planını onaylar ve doldurulmuş eylem planını Sertifikasyon Ekibine iletir. Sertifikasyon Ekibi, aşağıdaki bilgileri gözden geçirir:

• Denetim sırasında denetçinin aldığı notlar
• Nihai rapor
• Tamamlanmış eylem planı

Bazı durumlarda, Sertifikasyon Ekibinin denetçinin ve/veya şirketin açıklamasını istemesi gerekebilir. Sertifikasyon kararı, denetim raporlarının ve IFS Denetim Protokolünün sertifika bölümünün koşullarına ve puanlandırmasına paralel olarak verilir.

Sertifikasyon süreci tamamlandığı anda raporunuz, eylem planınız ve sertifikasyon durumu detaylarınız IFS Portalına yüklenir. Bu sürecin tamamlanmasını takiben ise aday gösterdiğiniz temsilciye, yüklenen belgelere erişebilmesi için bir kullanıcı adı ve parola gönderilir. Buradan IFS onaylı şartname hazırlayıcılara raporunuzun iletilmesini takip edebilir veya diğer ilgili taraflara dağıtmak üzere raporunuzu indirebilirsiniz. Aynı zamanda IFS Logosunun kullanımı için şartlar ve koşulları kabul ederek logonun bir kopyasını indirebilirsiniz.

Standart nereden indirilir?
Standart, IFS web sitesinden birden çok dilde satın alınabilir: www.food-care.com

 
Bizimle iletişime geçin

Arayın: +90 (0)212 2666 388
              +90 (0)212 2666 389