Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

IFS Lojistik

IFS Lojistik
Perakendeci markalı gıda ürünleri için IFS standardı, 2003 yılında yayınlanmıştır. Her ne kadar lojistik alanını etkileyen daha fazla yasal gereklilik olsa da bugüne kadar lojistik hizmeti sağlayıcıları için herhangi bir kıstas yoktu. IFS Lojistik, son derece farklı gereklilikler havuzu içinde üreticilerin boğulmasını engellemeyi amaçlar.

Standardın kapsamı nedir?
IFS Lojistik standardı, tüm gıda tedarik zincirinin takip edilmesine olanak tanır.
 
IFS Lojistik standardı uyarınca kim denetlenir?
İster perakende endüstrisi ister perakende markalı ürünler üreten gıda endüstrisi için çalışıyor olsun tüm lojistik birimleri, IFS lojistik standardınca denetlenebilir. IFS Lojistik standardı, hem gıda hem gıda dışı ürünlere uygulanır ve tüm lojistik faaliyetlerini kapsar: taşıma, depomla, dağıtma, yükleme/indirme vb. Aynı zamanda tüm lojistik türlerini de kapsar: karayolu, denizyolu, demiryolu; donmuş/dondurulmuş veya soğutulmamış.

‘Sertifikasyon adımları’ akış şemamızı görüntülemek için tıklayın

Hangi perakende kurumları IFS Lojistik standardını destekler?
HDE gıda kanunu ve kalite güvence komitesinde (Almanya) veya FCD komitesinde (Fransa) yer alan tüm perakendeciler. Örn. Lidl, Aldi, Metro AG, Wal-Mart Almanya, Kaufland. İtalya, Polonya, Avusturya, İsviçre, Macaristan ve IFS'yi destekleyen birçok başka ülkeden çok sayıda perakendeci.
 
IFS Lojistik standardını nereden sipariş edebilirsiniz?
IFS Lojistik standardını www.food-care.info web sitesinden sipariş edebilirsiniz.
 
 
Bizimle iletişime geçin

Arayın: +90 (0)212 2666 388
            +90 (0)212 2666 389 

Eğitim:

Gıda Güvenliği EğitimiSAI Global gıda güvenliği eğitimi hakkında daha fazlasını bul. .