Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

IFS Logistika

Norma IFS Food pro maloobchodní prodej potravinářských výrobků vznikla v roce 2003. Do té doby neexistovalo žádné podobné nařízení pro poskytovatele logistických služeb, ačkoliv v této oblasti je mnoho legislativních požadavků. Norma IFS Logistika je tu pro to, aby bránila výrobce před záplavou různorodých požadavků.

Co norma pokrývá
Norma IFS Logistika umožňuje monitoring celého přepravního řetězce.

Kdo může být kontrolován podle této normy?
Všechny firmy zabývající se logistikou mohou být auditovány podle normy IFS Logistika bez ohledu na to, zda pracují pro obchodní sektor nebo pro výrobce potravin určených pro prodej. Normu IFS Logistika lze aplikovat pro potravinářské I nepotravinářské výrobky a pokrývá všechny logistické operace jako přepravu, skladování, distribuci, nakládku/vykládku apod. Je rovněž aplikována pro všechny druhy dopravy: silniční, železniční či lodní: mražené/chlazené či zboží bez potřeby regulace teploty.

Jaké obchodní organizace podporují normu IFS Logistika?
Jakákoliv obchodní organizace zastoupená ve Komisi pro zajištění kvality a potravinářských předpisů (HDE) – Německo, nebo Komisi FCD ve Francii jako např. Lidl, Aldi, Metro AG, Wal-Mart a Kaufland. Velké množství obchodních řetězců v Itálii, Polsku, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku a mnoha dalších zemích podporuje normu IFS.

Kde si můžete normu IFS Logistika objednat?
Norma IFS Logistika je k dispozici na www.food-care.info

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com
Školení bezpečnosti potravin

Vyhledejte si více o školeních bezpečnosti potravin, které pořádá SAI Global