Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

GlobalGap Integrovaný systém bezpečnosti farem

SAI Global spojila své síly s organizací GLOBALGAP s cílem zavést systém bezpečnosti farem (Integrated Farm Assurance) týkající se všech výrobců po celém světě, kteří pěstují hovězí skot, ovce, prasata, drůbež, vyrábějí mléčné produkty i ostatní zemědělské výrobky. Aktuální znění IFA normy bylo představeno v roce 2003 za sponzorské podpory by SAI Global.

Norma byla vyvinuta, jako nástroj pro objektivní systémové posouzení aplikace správné zemědělské praxe.

První stupeň, základní bezpečnost potravin, je zaměřen na rozvoj a zavedení systému a demonstruje právo dodávat do maloobchodní sítě. Druhý stupeň prokazuje existenci dobrých životních podmínek pro zvířata a plnění ekologických požadavků. Třetí stupeň se týká správné obchodní praxe.
  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com