Inspekcje Gastronomiczne

Kompleksowa obsługa kontroli żywności i jego przygotowywania, procedury gotowania, normy higieny to wszystko obejmuje akredytowany Standard EFSIS dla placówek gastronomicznych.
 
Coobejmuje standard?
Norma ta ma zastosowanie do wszystkich rodzajów placówek gastronomicznych, w których odbywają się operacje w kuchni, restauracje, zakłady napojów, produkcji jednostek centralnych obsługi / przetwarzanie wszystkich rodzajów żywności i napojów: produkty gotowe do spożycia, gotowe do gotowania / podgrzania świeże, mrożone.
 
 
Korzyści schematu certyfikacji
Standard obejmuje placówki gastronomiczne, w których przeprowadzane są audyty bezpieczeństwa uwzględniając dobre praktyki wytwarzania i zapewniając, że osoby zaangażowane w działalność gastronomiczną działają zgodnie z systemem higieny i obowiązującymi procedurami w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i zgodności z prawem.
 
 
Akceptacja przez klientów
Standard jest akredytowany przez UKAS.
 
 
Kto wykonuje inspekcje?
Zespół Inspekcji Gastronomicznych składa się z doświadczonych inspektorów mianowanych przez SAI Global lub podwykonawców odpowiednio przeszkolonych i upoważnionych. Członkowie Zespołu Inspekcji Gastronomicznych są przypisani do konkretnych placówek gastronomicznych na podstawie praktycznych doświadczeń w gastronomii, praktyki wytwarzania żywności i umiejętności audytorskich. W celu zapewnienia spójnego podejścia podczas audytu inspektorzy posiadają wszystkie wymienione kwalifikacje:
 
· Stopień naukowy/certyfikat w dziedzinie bezpieczeństwa żywności lub pokrewnej
dziedzinie.
· Ukończenie szkolenia w zakresie zasad audytu i umiejętności audytowania.
· Ukończenie szkolenia w zakresie HACCP w oparciu o Codex Alimentarius, w
odniesieniu do sektora gastronomicznego.
·Minimum dwa lata doświadczenia w przemyśle gastronomicznym.
 
 
Kto wykonujecertyfikację?
SAI Global.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Telefon: +48 22 828 88 84

SZKOLENIA

Bezpieczeństwo Żywności - Szkolenia

Dowiedz się więcej o szkoleniach dotyczących Bezpieczeństwa Żywności.