Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

BRC Balení a balící materiály

SAI Global provádí inspekce a certifikaci podle BRC normy pro balení potravin a balící materiály (“Standard for Food Packaging Materials”) , a má dostatek inspektorů, kteří se specializují právě pro tuto oblast.

Co norma pokrývá
Norma je prvotně určena pro výrobce materiálů využívaných při balení potravin a balících operacích. Stejně tak je i aplikovatelná před samotným procesem balení, v procesech, kde dochází k dodávkám balícího materiálu do provozů, kde se přidávají či přebalují potravinové výrobky, a všude tam, kde spotřební zboží může přijít do styku s potravinami, ať už při z takového materiálu vyrobeno či se předpokládá jeho použití při přípravě pokrmu.
Certifikace podle této normy prokazuje soulad s požadavky v oblasti organizace, řízení rizik a nebezpečí, systémů, technických systémů, podnikových předpisů a norem, personální a kontroly kontaminace.

Výhody normy
Akreditovaná certifikace ve spojení s uznávanou praktickou normou vyvinutou zejména pro balení potravin ke kontrole hygieny a nebezpečí kontaminace.
Nezávislé ověření procedur pro kontrolu možné kontaminace a analýzu rizik pro výrobce potravin. Účastník podstoupí jednou za období hodnotící návštěvu (audit), která je uznávaná potenciálními kupci a zákazníky. Přispívá ke zajišťování náležité péče pro výrobce potravinářských obalů a jejich zákazníků zpracovávajících a vyrábějících potraviny.

Akceptace kupujícími
Od největších britských maloobchodníků a ostatních kupců potravinových i ostatních obalů. Stále rostoucí uznání kupujících z ostatních částí světa.

Kdo vykonává hodnocení?
Odborníci technologie balení potravin, kteří jsou uznáváni jako opravdoví specialisté ve svém oboru.

Kdo provádí certifikaci?
Udělení nezávislé certifikace posuzují členové týmu SAI Global, kteří jsou odborníky v požadavcích podle požadované normy, principů hodnocení rizik a kontroly možné kontaminace.

Stáhnutí normy
Výtisky normy jsou k dispozici na www.tso.co.uk/bookshop

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com