Bezpieczeństwo Żywności

Certyfikacja wbranży spożywczej.

 

 

SAI Global jest niezależną jednostką świadczącą głównie audyty trzeciej strony oraz inspekcje. Będąc ekspertem w tej dziedzinie zapewnia sieciom detalicznym, producentom, rolnikom i dostawcom żywności z całego świata osiągnięcie najwyższych standardów prowadzonej przez nich działalności.SAI Global przeprowadza również inspekcje na zgodność z  sektorowymi systemami zapewniania jakości obejmujących swoim zakresem szereg produktów spożywczych.SAI Global posiada największy zakres inspekcji i certyfikacji usług dla przemysłu spożywczego na całym świecie.

 

Proszę wybrać interesujący Państwa produkt z listy po lewej stronie.

 

   

Telefon: +48 22 828 88 84

SZKOLENIA

Bezpieczeństwo Żywności - Szkolenia

Dowiedz się więcej o szkoleniach dotyczących Bezpieczeństwa Żywności.

Logo

Ściągnij logo StandardsMark ™(Angielski)

Opublikuj swój certyfikat w materiałach marketingowych.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG CERTYFIKACYJNYCH