Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

ISO 14001 Certifikace Systému Enviromentálního Managementu

SAI Global již certifikoval organizace z mnoha různých odvětví, včetně energetiky, dobývání zdrojů, průmyslové výroby, dopravy, potravinářství, služeb a mnoho dalších a stal se díky tomu preferovaným místním poskytovatelem této uzpůsobené služby.

Něco o normě
ISO 14001 je mezinárodním standardem vytvořením Mezinárodní Standardizační Organizace (ISO) prostřednictvím určených technických výborů zastupujících 150 zemí celého světa. Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

Přístup SAI Global
SAI Global může být nástrojem úspěchu pro zavedení EMS.
Máme velmi zkušené a chápavé auditory, kteří rozumí řízení a obchodu v širokém spektru průmyslových oborů. Jsou školeni jak správně vysvětlovat požadavky standardu, vnést přidanou hodnotu do Vaší společnosti a vést Vás hladce a efektivně celým certifikačním procesem.
Naši auditoři rozumí tomu, že zavádění systému podle normy ISO 14001 je rozdílné v malé, střední a velké organizaci, a jsou školeni, aby k zavádění systému přistupovali tak, aby co nejvíc vyhovoval Vašim požadavkům.
Se strategicky rozmístěnou sítí svých poboček po celém světě a auditory, kteří pokrývají všechny průmyslové obory, budete těžko hledat lepšího certifikačního partnera, aby Vám pomohl vylepšit procesy ve Vaší organizaci a pomoci Vám dosáhnout výhod obchodní dokonalosti.
Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění systému sice způsobí nárůst nákladů, ale ve střednědobém horizontu by měl již užitek ze zavedení systému EMS převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému.

 Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com

Případová studie

SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Stáhněte si naší příručkuAS 9100 Webinar

ISO 14001 - Jak může závazek k zavedení EMS vést ke stálému zlepšování

ISO 14001 VIDEO Z WEB STRÁNKY ISO

Podívejte se na video o ISO 14001 AS 9100 Webinar

Videoklip, který stručně představuje celosvětový dopad ISO 14001.