Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

Systém řízení v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl výrobců originálních dílů (OEM) uznává stále rostoucí potřebu na nezávislé hodnocení systému kvality a s tím spojenou efektivitu a přidanou hodnotu, které by mohly být realizovány v rámci dodavatelského řetězce prostřednictvím standardizace systémových požadavků. Skupina IATF (International Automotive Task Force), sdružující výrobce originálních dílů (OEM) a automobilová obchodní sdružení, byla vytvořena k vedení úsilí dalšího rozvoje a jejím společným cílem je zlepšení kvality produktů v automobilovém průmyslu po celém světě.

IATF vyvinula jako společný registrační systém pro dodavatele třetí strany registraci ISO / TS 16949. Registrační systém zahrnuje kvalifikaci auditora třetí strany a společná pravidla pro konzistentní globální registraci.

Co je ISO/TS 16949?

ISO/TS 16949:2002 specifikuje požadavky na systém kvality pro návrh a vývoj, výrobu, montáž a servis produktů souvisejících s automobilem. Obsahuje také specifické požadavky zákazníka, které jsou vyžadovány jednotlivými výrobci vozidel.
Ve spojení s ISO 9001:2000, ISO / TS 16949:2002 je to technická specifikace ISO, která sjednocuje stávající americké, německé (VDA6.1), francouzské (EAQF) a italské (AVSQ) normy systému kvality v globálním automobilovém průmyslu, s cílem eliminovat potřebu vícenásobných certifikací k uspokojení více zákazníků.


International Automotive Task Force (IATF) oznámila, že norma ISO/TS 16949:2009 bude vydána v prvním čtvrtletí 2009, po hlasování v ISO TC176 a bude odrážet změny v ISO 9001:2008.

Další normy dostupné pro automobilový průmysl:

ISO 14001 je systém environmentálního řízení společnosti, který pomáhá při plánování, monitorování a neustálém zlepšování jejich konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí. Volitelná certifikace dle ISO 14001 napomáhá společnostem dosahovat a systematicky řídit ochranu životního prostředí na vyšší úrovni.

OHSAS 18001 je mezinárodní systém řízení ochrany zdraví při práci a bezpečnosti. Tento standard umožňuje společnostem řízení zdravotních a bezpečnostních rizik, a zároveň podporovat zaměstnaneckou pohodu a bezpečné pracovní prostředí.

Supplier Compliance Management (SCM): SAI Global má rozsáhlé zkušenosti ve vývoji a poskytování technické pomoci a inspekčních služeb.Technické prostředky, které má k dispozici SAI GLOBAL jsou na světové úrovni, což prokazatelně osvědčuje SCM certifikát po mnoholetých zkušenostech ze spolupráce s globálními značkami.

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com