System Zarządzania w Przemyśle Motoryzacyjnym

W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny rozpoznał rosnące zapotrzebowanie na niezależną ocenę i rejestrację systemu jakości oraz towarzyszący temu wzrost efektywności i wartości, które mogą zostać realizowane w całym łańcuchu dostaw poprzez standaryzację wymagań systemowych

W związku z tym IATF ( International Automotive Task Force),  grupa OEM oraz stowarzyszenia producentów branży motoryzacyjnej, których wspólnym celem jest poprawa jakości produktów dostarczanych do klientów branży motoryzacyjnej  na całym świecie wnieśli wspólny wkład w opracowanie i funkcjonowanie jednolitego standardu.

 

IATF opracowało wspólny program przeznaczony dla dostawców poprzez rejestracje ich przez trzecią niezależną stronę w oparciu o standard ISO/TS 16949. System rejestracyjny obejmuje kwalifikacje audytorów stron trzecich oraz wspólne zasady jednolitej, globalnej rejestracji.

 

Czym jest ISO/TS 16949?

 

ISO/TS 16949:2002jest specyfikacją techniczną określająca systemowe wymagania jakościowe  dotyczące projektowania, rozwoju, produkcji, instalowania i obsługi produktów powiązanych z branżą motoryzacyjną. Oprócz specyfikacji technicznej funkcjonują również specyficzne wymagania klienta, które są tworzone przez poszczególnych producentów samochodów.

W połączeniu z ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 jest Techniczną Specyfikacją ISO, która jest zgodna z amerykańskimi, niemieckimi (VDA6.1), francuskimi (EAQF) i włoskimi (AVSQ) standardami systemów jakości w branży motoryzacyjnej, której celem jest wyeliminowanie potrzeby wielokrotnej certyfikacji dzięki zastosowaniu jednej zatwierdzonej normy. 

 

International Automotive Task Force (IATF) zapowiedziała, że ISO / TS 16949:2009 zostanie wydane w pierwszym kwartale 2009 r., po karcie ISO TC176 oraz odzwierciedla zmiany w ISO 9001:2008.

 

Inne standardy dostępne dla branży motoryzacyjnej:

 

ISO 14001 jest systemem zarządzania środowiskiem, które pomaga firmom w planowaniu, monitorowaniu i ciągłym podnoszeniu jakości lepszej pozycji konkurencyjnej oraz ochronie środowiska.

 

Planowana rejestracja na zgodność z ISO 14001 może umożliwić firmom osiągnięcie i systematyczną kontrolę wyższych poziomów ochrony środowiska.

 

OHSAS 18001 jest międzynarodowym systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ta umożliwia firmom kontrolowanie potencjalnych zagrożeń BHP przy jednoczesnym promowaniu dobrego samopoczucia pracowników i bezpiecznych warunków pracy

 

 

Zarządzanie i weryfikacja dostawców(SCM)

 

SAI Global posiada bogate doświadczenie techniczne w opracowaniu i realizacji usług zarządzania i kontroli dostawców. Dostępne środki techniczne oferowane przez SAI Glogal są światowej klasy mającą  udokumentowaną historię i wiarygodność poprzez wiele lat doświadczenia we współpracy z globalnymi klientami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Telefon: +48 22 828 88 84

Seminarium

Posłuchaj darmowego seminarium (Angielski)

Dowiedz się, w jaki sposób zmiany regulaminu drugiej edycji wpłyną na dotychczasowych klientów ISO/TS16949:2002