Przemysł Lotniczy

AS9100bezpieczeństwo, dopuszczenie do lotów, zgodność wyrobu oraz niezawodność stanowią kluczowe aspekty AS9100 Lotniczego Systemu Jakości. Te wymagania jakościowe są kluczowe dla producentów sprzętu lotniczego, którzy ponoszą dużą odpowiedzialność za jakość ich produktów.
 

 

AS9110standard ten koncentruje się na kontroli systemów naprawczych oraz planów konserwacji, zarządzania konfiguracją oraz na umiejętnościach I kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zadań MRO wewnątrz społeczności lotniczej.
 

 

AS9120został stworzony dla dystrybutorów artykułów lotniczych. Standard ten odnosi się do łańcucha nadzoru, identyfikacji, kontroli oraz dostępności zapisów.
 

 

Standardy w branży lotniczej dążą do:  

 

·   Poprawy satysfakcji klientów, jakości i bezpieczeństwa

 

·    Redukcji kosztów i niższych indywidualnych wymagań   klientów

 

·     Zmniejszenia różnic spowodowanymi zróżnicowanymi wymaganiami

 

·     Zmniejszenia i usprawnienia audytów prowadzonych w całym łańcuchu dostaw w branży
lotniczej
 

 

ISO 9001jest systemem zarządzania jakości, na którym AS9100 jest oparty. Podczas gdy większość dostawców branży lotniczej wybiera AS9100, jako główną certyfikację systemu istnieje możliwość rejestracji swojej organizacji wyłącznie na zgodność z ISO 9001.
 

 

ISO 14001 jest systemem zarządzania środowiskiem, które pomaga firmom w planowaniu, monitorowaniu i ciągłym podnoszeniu jakości lepszej pozycji konkurencyjnej oraz ochronie środowiska.
 

 

Planowana rejestracja na zgodność z ISO 14001 może umożliwić firmom osiągnięcie i systematyczną kontrolę wyższych poziomów ochrony środowiska.

 

 

OHSAS 18001 jest międzynarodowym systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ta umożliwia firmom kontrolowanie potencjalnych zagrożeń BHP przy jednoczesnym promowaniu dobrego samopoczucia pracowników i bezpiecznych warunków pracy

 

Integracja: Wszystkie z powyższych standardów są kompatybilne i łatwo się integrują ze sobą, co pozwala na jednoczesne przeprowadzenie audytów w większości przypadków. Poprzez połączenie wielu standardów organizacja uzyska dodatkową korzyść, jaką możemy zaoferować.
 

SAI Global posiada bogate doświadczenie techniczne w opracowaniu i realizacji usług zarządzania i kontroli dostawców. Dostępne środki techniczne oferowane przez SAI Global są światowej klasy mającą udokumentowaną historię i wiarygodność poprzez wiele lat doświadczenia we współpracy z globalnymi klientami

 

 

O SAI Global
Z SAI Global dobrowolnie związało się ponad 24, 000 firm na całym świecie.  Współpraca z SAI Global w obszarze potrzeb klienta zapewnia i utwierdza klienta, iż kooperuje z liderem w danych gałęziach przemysłu. Ponad 700 zatwierdzonych przez SAI Global audytorów zlokalizowanych jest na całym świecie zapewniając dogodność, łatwość dostępu i realizacji usług. Wraz z audytorami wspieramy i pomagamy naszych klientów z ponad 120 biur zlokalizowanych na całym świecie.

 

SAI Global jest nie tylko jednym z wiodących rejestratorów systemów zarządzania, jesteśmy również liderem w pomaganiu przedsiębiorstwom, aby użytkować proces rejestracyjny w taki sposób by stworzyć prawdziwą i trwałą poprawę w ich działalności. Zdajemy sobie sprawę, że większość firm nie uważa otrzymania certyfikatu jako końca podróży ich systemów zarządzania. Jest to kamień milowy w ciągłym dążeniu do doskonałości biznesowej i zapewnienia bezpieczeństwa informacji w całej organizacji.

 

 

Audytorzy SAI Global
Klienci wybierają SAI Global ponieważ jesteśmy dostawcą na którym można polegać. Nasi klienci zostają z nami każdego roku z powodu wartości i wkładu jaki nasz audytor daje ich biznesowi.

 

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się jak twoja firma może skorzystać z rozwiązań Systemów Zarządzania w przemyśle lotniczym.

 

   

Telefon: +48 22 828 88 84

REJESTRACJA AS 9100

Posłuchaj naszego seminarium (Angielski)

Dowiedz się, w jaki sposób zmiany regulaminu drugiej edycji wpłyną na dotychczasowych klientów ISO/TS16949:2002

AS 9100 STANDARD JAKOŚCI

Pobierz naszą ulotkę AS 9100 (Angielski)

Jak standard podnosi efektywność, skuteczność i spójność w odniesieniu do audytu, certyfikacji i procesów nadzoru.