Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

Audity, školení a registrační služby pro letecký průmysl

Klíčovým aspektem AS 9100 je bezpečnost, letová způsobilost, shoda výrobku a spolehlivost v leteckém průmyslu. Tyto požadavky na kvalitu jsou rozhodující pro výrobce originálních dílů (dále jen OEM) v leteckém sektoru, kteří udržují vysokou úroveň odpovědnosti za jejich produkt.

AS9110 se zakládá na kontrole plánů oprav a údržby, správě konfigurace a na dovednostech a kvalifikaci nezbytných ke splnění úkolů uvnitř leteckého společenství.

AS9120 byla vyvinuta pro distributory leteckého zboží. Tato norma řeší celý řetězec péče, sledovatelnosti, kontroly a dostupnosti záznamů.
Standardy pro letecký průmysl se snaží o:
• Zlepšení spokojenosti zákazníků, kvality a bezpečnosti
• Snížení nákladů a menší požadavky jednotlivých zákazníků
• Snížení počtu změn způsobených vícenásobnými požadavky
• Snížit a racionalizovat audity prováděné v řetězci dodavatelů leteckého průmyslu

ISO 9001 představuje systém řízení kvality, na kterém je AS9100 založen. Zatímco si většina leteckých dodavatelů vybere registraci AS9100 jako jejich primární certifikaci systému řízení, existuje možnost pro registraci vaší organizace výhradně na ISO 9001.

ISO 14001 je systém environmentálního managementu společnosti, který pomáhá při plánování, monitorování a neustálém zlepšování vaší konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí. Vzhledem ke složitosti některých leteckých výrobků jsou nebezpečné látky často používané při výrobě nebo součástí výrobku. Rázný systém environmentálního managementu může pomoci zajistit účinnou kontrolu těchto materiálů.

OHSAS 18001 je mezinárodní systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Tento standard umožňuje společnostem řízení zdravotních a bezpečnostních rizik, a zároveň podporuje zaměstnaneckou pohodu a bezpečné pracovní prostředí. Mnoho OEM přijalo standard OHSAS 18001 pro zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců.

Integrace: Všechny výše uvedené normy jsou kompatibilní a snadno vzájemně integrovatelné, což umožňuje současné provedení auditů ve většině případů. Kombinovanou registrací více norem zjistíte výhody přidané hodnoty, které kombinovaná registrace nabízí.

Management řízení shody dodavatelského řetězce (SCM): SAI Global má rozsáhlé zkušenosti ve vývoji a poskytování technického řízení a inspekčních služeb. Technické zdroje společnosti SAI Global mají úroveň světové třídy, což lze dokázat z velkého množství registrovaných záznamů SCM a dlouholetými zkušenostmi ve spolupráci se světovými výrobci všechn značek.

O SAI Global
SAI Global registruje více než 24 000 servisních a výrobních organizací certifikovaných v souladu se širokým spektrem ISO a průmyslových norem. Více než 700 profesionálních auditorů certifikovaných společností SAI Global působí po celém světě a poskytují vhodný místní zdroj pro certifikační služby. Za těmito auditory stojí servisní týmy SAI Global, poskytující zákaznicky orientovanou podporu z přibližně 120 kanceláří z celého světa.

SAI Global není jen jednou z vedoucích společností pro certifikaci systému managementu, jsme rovněž lídrem v pomoci pro organizace využívající certifikační proces pro dosahování reálných a trvalých zlepšení ve vlastním podnikání.

Auditoři SAI Global jsou erudovaní a dobře informovaní
Zákazníci si volí SAI Global protože jsme dodavatelem, na kterého se mohou vždy spolehnout, a klienti s námi zůstávají kvůli chápání a přidané hodnotě, kterou naši auditoři jejich podnikání poskytují. Kontaktujte nás, pokud se chcete dozvědět více o tom, jaké výhody může získat Vaše společnost z našich řešení systému řízení pro letecký průmysl.

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com