Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

Audit maloobchodních služeb

SAI Global je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů auditorských služeb, zahrnující audity společností, zajišťování shody s legislativou a kvalitou pro privátní značky významných maloobchodníků, podnikatelů v hotelnictví či veřejném sektoru.

Poskytujeme našim zákazníkům nezávislé audity prostřednictvím týmu proškolených auditorů využívajících průkopnické technologie Audit manažer.

Řešení, rady a podpora
Naším posláním je poskytování řešení pro naplnění vašich výzev pro dosahování shody. Tým našich manažerů má technické a průmyslové vzdělání v maloobchodě, stravovacích provozech, zpracování potravin, pohostinství i v požadavcích na dodržování podmínek pro udělení značky. Naši klienti využívají pomoc poradenského servisu při hodnocení závodů, identifikováni duplicitních a neefektivních auditů nebo kontrolováni procesů, rozvíjení obchodních případů umožňující zaměřit se na kritické oblasti, a tím zlepšit Vaši celkovou výkonnost a řídit efektivně snižování nákladů.

Audit a inspekce
Jako jednička na trhu v poskytování auditorských služeb, dáváme klientům možnost výběru frekvence a typu auditu od 30 minutové kontroly na místě až k podrobným kontrolám zajišťujícím plnou shodu s požadavky včetně inspekcí zahrnujícími hygienu a bezpečnost potravin, požární bezpečnost, ochranu zdraví a bezpečnosti, dodržování cen, obchodních standardů, kontrolu dodavatelů, dodržování legislativních požadavků, a další. Auditor má k dispozici kapesní počítač k zachycení údajů shromážděných během auditu a a současně díky aktivní obrazovce poskytující možnost podpisu na konci auditu jako důkazu o proběhlém auditu. Všichni auditoři pravidelně absolvují školení v rámci naší akreditace UKAS.

Certifikace a zajištění
SAI Global je společností akreditovanou kromě jiných organizací UKAS a zároveň zkušeným poskytovatelem nezávislých kontrol a certifikačních programů. Zákazníci mohou plně využít proškolené auditory k provedení kontroly shody ve všech dostupných lokalitách. Zajistíme Vám plně kompetentní přístup při zajištění posouzení kompetentnosti Vašich závodů v oblasti řízení kritických bodů. Díky využití nejmodernější technologie získáte okamžitě důkaz o aktuálním stavu námi auditovaných provozů.

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com