Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

BRC Skladování a distribuce

Norma BRC Global Standard – Skladování a Distribuce byla publikována v srpnu 2006 a zkompletovala řetězec mezi potravinářskými výrobci a prodejci nebo dodavateli. Norma byla vyvinuta na podporu prodejců a ostatních uživatelů k naplnění svých právních závazků a ochraně spotřebitele tím, že poskytuje společný základ pro hodnocení společností skladujících a distribujících produkty.
Společnost SAI Global je odborníkem v této oblasti po mnoho let, mající originálně vyvinutou normu EFSIS pro skladování a distribuci akreditovánou organizací UKAS od roku 2003. SAI Global jse aktivně účastňovala v pracovní skupině a technicko-poradním výboru pro rozvoj normy BRC.
Ať hledáte hodnocení rizik, přezkoumání milníků nebo certifikaci, SAI Global má následující řešení:
  • Hodnocení rizik, hodnocení nedostatků a přezkoumání milníků
  • Interní audity (pokud nejste certifikování námi)
  • Certifikace na mezinárodně uznávané normě BRC Global Standard – skladování a distribuce.
SAI Global – globální pokrytí
Jako důsledek naší globální kapacity jsme schopni splnit audit BRC Global Standard skladování a distribuce bez ohledu kde se vy nebo vaši zákazníci nacházejí. SAI Global má vysoce kvalifikovaný tým, který má rozsáhlé zkušenosti z distribučního a skladovacího řetězce, procesních technologií týkajících se modulu smluvních služeb, HACCP a systému managementu kvality.
  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com